Arkitekten BAK LANDSKAPET

GRØNT OG TRYGT BOMILJØ

Brønnerødtoppen vil bli et grønt og trygt bomiljø med varierte boliger for ulike målgrupper der de naturlige kvalitetene i nærområdet videreføres i stedstilpassede prosjekter. Møteplasser, trygge forbindelser og flere fellesfunksjoner skal ligge til rette for et aktivt, sosialt og inkluderende bomiljø der møter mellom mennesker og nærheten til naturen er satt i fokus. 

Landskapsarkitekt: Karine Reid Kvernhaug

Delfelt BK3 er første utbyggingsprosjekt på Brønnerødtoppen. Rundt et felles tun som binder boligene sammen er det fire boliger i rekke og to firemannsboliger. Alle boligene har inngang vendt mot tunet, noe som inviterer til hverdagslige og spontane møter mellom naboer. Et sørvestvendt og solrikt fellesareal tilrettelagt for dyrking og opphold er et samlingspunkt for beboerne og bidrar til å bygge godt naboskap. Private inngangssoner og hager til hver bolig gir samtidig mulighet for en mer skjermet uteplass. 

Fellesarealer og tun beplantes med frodig vegetasjon som forsterker opplevelsen av å bo nær naturen. Vegetasjon benyttes også som skille mellom ulike soner som for eksempel private hager og fellesareal. 

Boligene grenser mot ny lekeplass i øst som sammen med boligenes fellesarealer vil være en naturlig møteplass for beboere i området. Her er oppholdssteder like viktig som lekefunksjonene. 
Brønnerødtoppen

Meld din interesse!

Jeg vil gjerne holde meg oppdatert på e-post og /eller telefon.
Takk, vi har mottatt din melding og du er nå satt opp på interesselisten!
Beklager! Noe gikk galt mens du sendte inn skjemaet. Vennligst prøv igjen.
Brønnerødtoppen