OM ARKITEKTEN

ARKITEKTUR

Brønnerødtoppen ligger vestvendt med nærhet til marka og flottet urmuligheter. Her ligger det til rette for et trygt og godt bomiljø. På dette delområdet har vi utformet en småhusbebyggelse i form av flermannsboliger og rekkehus.

Husene er etablert rundt et tun der alle boligenes innganger henvender seg mot dette skjermede felles uterommet. Plasseringen er gjort med hensyn til landskapet og himmelretningen for å optimalisere stedets kvaliteter.

Arkitekt: Gjermund Wibe, DARK Fredrikstad AS

Boligene er organisert med den hensikt å skape gode uterom, både felles og private, der fine solforhold og vegetasjon bidrar til å skape rammer for et hyggelig og godt sted å bo. I boligene er det lagt vekt på romlighet og gjennomlyste allrom der kontakt med tunet og omgivelsene rundt gir følelsen av luft og samspill med landskapet. Det er fokusert på praktiske løsninger og høy bokvalitet.

Vi har formet en bebyggelse med skala og grunnform i relasjon til sin omkringliggende kontekst. Klassiske saltakshus er gitt et kontemporært uttrykk i form av materialbruk og knappe detaljer. Det har vært viktig å skape en arkitektur med identitet så vel som et gjenkjennelig uttrykk vi mener vil gli godt inn i sine omgivelser. Samspillet mellom de ulike boligtypene underbygges gjennom fellestrekk i form, materialitet og farger.Gjennom samarbeidet med landskapsarkitektene har vi lagt vekt på rommet mellom husene, rike grøntarealer og bærekraftige løsninger. Et bomiljø der boareal og uteareal spiller på lag.Vår intensjon har vært å skape et godt sted å bo. En varig arkitektur. Et hyggelig nabolag med gode rom, både ute og inne.
Brønnerødtoppen

Meld din interesse!

Jeg vil gjerne holde meg oppdatert på e-post og /eller telefon.
Takk, vi har mottatt din melding og du er nå satt opp på interesselisten!
Beklager! Noe gikk galt mens du sendte inn skjemaet. Vennligst prøv igjen.
Brønnerødtoppen